Treball final de carrera:
Disseny i implementació del nucli d'un servidor web multifil i multiplataforma en C++


Català [Castellano] [English]


Aquest és el treball final de carrera presentat per mi en finalitzar els estudis d'Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes el juny del 2012 a la Universitat Oberta de Catalunya.

El projecte consistí en l'anàlisi del domini, el disseny i la implementació del nucli d'un servidor web multifil i multiplataforma sobre C++11.

Podeu veure l'entrada del repositori institucional de la UOC a http://hdl.handle.net/10609/22365.


Sistemes operatius provats: Linux i Windows
Versió en el moment del lliurament: 1.0.4


Copyright (c) 2012-2013 <outlyer @ gmail . com>